Látogatókutatás és fenntartható fejlődés

2017 decemberében másfél éves projekt indult a KÖME és a KON-TIKI Interpretive Planning, Training and Evaluation német cég, valamint a Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE) együttműködésében. A kezdeményezés szabadidős intézményekre fókuszálva a látogatókutatás fontosságára akarja felhívni a figyelmet. Célunk, hogy egyszerű, könnyen megvalósítható stratégiákat alakítsunk ki és megvalósításukat el is indítsuk a projektbe bevont intézményeknél, és rámutassunk, mennyire fontosak lehetnek ezek a fenntartható működés és menedzsment szempontjából.

Tapasztalataink alapján az interpretációs kínálat látogatói szempontú értékelése szinte teljesen hiányzik a magyar turisztikai és szabadidős intézményekben, és a rendelkezésre álló eszközök ismerete sem kielégítő. Az ENSZ által elfogadott ’fenntartható fejlődésre nevelés’ és a ’planetáris határok’ koncepciók által meghatározott szemlélet is csak néhány látogatói helyszín kínálatában jelenik meg tudatosan, holott ez lehetne a kulcsa annak, hogy a legtöbb örökséget a jelen és a jövő számára is értelmezhetővé tegyük.

A projekt jelentős részét a fenti tematikus koncepciókra fókuszáló kutatási terepmunkálatok teszik ki egyetemi hallgatók és önkéntesek bevonásával három partnerintézmény területén. Olyan helyszíneket kerestünk, amelyek együttesen minél szélesebb örökségi, valamint működésbeli karaktert jelenítenek meg. Emellett szempont volt a magas szintű interpretációs tevékenység megléte, a nagy látogatottság és a fenntarthatóság témájához való sokszínű kapcsolódás. Így kerestük meg a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumot (Skanzent), a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot és a Budakeszi Vadasparkot.

A kvalitatív vizsgálataink többek között a vendégek vizuális preferenciáira, értelmezési korlátaira, bejárt útvonalaira, vagy az egyes bemutatási eszközök vonzó és megtartó erejére irányulnak majd az interpretív célok elérése érdekében.

A kutatást egy alapvetően a hazai helyzetet elemző, és a projekttapasztalatokat megosztó konferenciával zárjuk a BGE-n, előreláthatólag 2019 februárjában. Az eseményt követően a látogatókutatás magyarországi fejlődését elősegítő, hiánypótló tanulmánykötet jelenik meg a KÖME és az egyetem közös kiadásában.

A projekt megvalósítását a DBU-nál (Deutsche Bundesstiftung Umwelt) elnyert résztámogatás teszi lehetővé.