Rólunk

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete (KÖME) független társadalmi szervezetet Magyarország különböző területein tevékenykedő szakemberek alapították 2012-ben.

Fontosnak tartjuk egy olyan bázis fenntartását, melyen keresztül a tágan értelmezett kulturális örökség kutatásával, megőrzésével, társadalmi hasznosításával, védelmével és terjesztésével foglalkozó összes szakterület képviselői informálódhatnak, partnereket kereshetnek, eszmét cserélhetnek, tovább képezhetik magukat és a céljainknak megfelelő egyéb tevékenységeket folytathatnak.

Folyamatosan keresünk olyan hazai és külföldi szervezeteket és magánszemélyeket, akik az alapszabályunkat elfogadják, és csatlakoznának tagjaink közé.

Várjuk továbbá olyan hazai és külföldi intézmények és cégek jelentkezését is, akik programjaikhoz, céljaik megvalósításához partnert keresnek.

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete célja:

 • Szakmai fórum létrehozása és fenntartása a hazai kulturális örökség menedzselésével foglalkozó szakemberek számára,
 • A kulturális értékek feltárásával, bemutatásával, működtetésével, megőrzésével, fejlesztésével és védelmével foglalkozó különböző szakmák és szakterületek összefogása,
 • Hazai és Nemzetközi szervezetekkel való kapcsolatok ápolása, szakmai hálózatokban való részvétel,
 • A tagok egyéni és kollektív tudományos, szakértő, kutató és önképző munkájának elősegítése, és hasonló tevékenység szervezeti szintű végzése,
 • A tagok kulturális, oktató, képességfejlesztő, ismeretterjesztő munkájának elősegítése, és hasonló tevékenység szervezeti szintű végzése,
 • Inter- és multikulturális együttműködések, kapcsolatok, programok kezdeményezése és elősegítése,
 • Elfeledett, elhanyagolt, veszélyben lévő kulturális örökségeink védelme, felélesztése, gondozása, interpretálása,
 • Külön figyelem fordítása a határon túli magyar kisebbség, a hazai nemzetiségek kulturális értékeire, a kulturális javakhoz való hozzáférésére,
 • A társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése a kultúra területén,
 • Társadalmi, gazdasági és környezeti fenntarthatóság hangsúlyozása és népszerűsítése a különböző tevékenységek során,
 • Szakmapolitikai, -közéleti kérdések események, koncepciók figyelemmel követése, ezekben való állásfoglalás, véleményezés, információközlés,
 • Örökségmenedzsmenttel foglalkozó szakemberek érdekképviselete, és ennek érdekében kapcsolat kezdeményezése és ápolása az érintettekkel.

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete a céljai elérése érdekében:

 • Szakmai tartalmú, hazai és nemzetközi képzéseket, szemináriumokat, gyakorlatokat, csereprogramokat, tanulmányutakat, előadásokat, műhelyeket szervez, és pályázatok kiírása útján és más módon támogatja tagjainak részvételét hasonló programokon,
 • Kulturális rendezvényeket, kiállításokat, konferenciákat, szimpóziumokat szervez, és hasonló jellegű kezdeményezésekben vesz részt,
 • Szakmai tartalmú nyomdai és digitális kiadványokat jelentet meg, illetve abban közreműködik,
 • Tagjai számára szakmai továbbképzéseket és kutatásokat szervez és támogat,
 • Szakmai ajánlásokat, javaslatokat, tervezeteket, előterjesztéseket, vitairatokat készít, illetve ezek készítésében közreműködik,
 • Tájékoztatja tagságát és más érdekelteket az Egyesület tevékenységéről, eredményeiről, valamint a szakmai érdeklődésre számot tartó egyéb kérdésekről,
 • Tanácsadással, tájékoztatással, szolgáltatásokkal áll a tagjai, örökségi értékekkel foglalkozó intézmények és más szervezetek rendelkezésére,
 • Segítséget nyújt az egyéni tagok foglalkoztatási gondjainak megoldásához,
 • Mintaprojekteket kezdeményez és koordinál a magyar kulturális örökség bemutatása, hasznosítása, interpretációja érdekében, illetve hasonló kezdeményezésekben partnerként részt vesz,
 • Bármilyen más tevékenységben részt vesz, ill. rendezvényeket szervez, amelyek a céljai megvalósítását szolgálják.

Az egyesület tagja:

European Association for Heritage Interpretation

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete Alapszabálya (PDF)

Az Egyesület hivatalos logói letölthetők innen:

KOME_logo.zip (Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete logó)