Örökség és...

örökseg Muveszet1

Művészet

Művészet

A művészet maga sokszor válik örökséggé, máskor pedig örökségi jelenségekhez társul, és segít új értelmet adni nekik.  Kiemelt érdeklődési területünk az örökséginterpretáció, amely a relevancia művészete. A jó interpretáció révén a bemutatás izgalmas, sokszínű, sokhangú és képzeletgazdag lesz, kérdéseket tud feltenni és erősíti az örökség iránti különböző kötődéseket.

Rendszeresen dolgozunk együtt művészekkel, művészeti szervezetekkel, művészeti oktatással foglalkozó intézményekkel. Szerepet vállalunk abban is, hogy művészek és örökségi intézmények együttműködjenek, örökségi értékek izgalmas művészeti munkák kiindulópontjává váljanak.

örökseg Termeszet2

Természet

Természet

A KÖME elkötelezett a kulturális és a természeti örökség iránt, és a kettőt egységben látja. Tagjaink és partnereink között nagy számban vannak természeti örökséggel foglalkozó szakemberek. Az örökség természete az, hogy maga is  része annak a komplex ökológiai rendszernek, amelyben élünk és kultúrákat hozunk létre.

A KÖME számára kiemelten fontos a hagyományos és mai ökológiai tudások átadása, gyakorlati szintű beépítése a mindennapjainkba.

Orokseg Kozossegek3

Közösségek

Közösségek

A KÖME jelmondata: Örökséget közösen! Véleményünk szerint  különböző jelenségek attól válnak örökséggé, hogy valakik magukénak vallják, értékelik, értelmezik, éltetik, alakítják és továbbadják őket. Az örökség nem választható le azokról a közösségekről, amelyek életében szerepet játszik.

Együttműködünk önkormányzatokkal, lakossági csoportokkal, neveléssel-oktatással foglalkozó szervezetekkel, intézményekkel döntéselőkészítésben, stratégiaalkotásban vagy akár konkrét programok megvalósításában. A közösségiség, a komolyan vett együtműködés a munkamódszereinkre is jellemző.

örökseg Turizmus4

Turizmus

Turizmus

A turizmus számára az örökség komoly lehetőséget jelent. A felelős gondolkodás érdekében a KÖME egyik célja, hogy az örökséghez kapcsolódó szakterületek diskurzusába ennek a szektornak a  szempontjait is erőteljesen bevonja.

Szakmai fórumainkon, képzéseinken, örökségturisztikai projektjeinkben arra keressük a választ, hogyan valósítható meg egy fenntartható, a környezetet ki nem zsákmányoló turizmus.

Orokseg Telepulesfejlesztes5

Területfejlesztés

Területfejlesztés

Az örökség kulturális-társadalmi-gazdasági terekhez kapcsolódik, a területi tényezőket integráló, a sokszínűséget hordozó kiindulópontja a fejlődésnek. Kétségtelenül sok esetben előnyök szerzésére, hátrányok ledolgozásra vagy együttműködések serkentésére is kiaknázható erőforrás.

A KÖME azon dolgozik, hogy a fejlesztési dokumentumok és a megvalósuló akciók mélyen tárják fel és használják ki a területi örökség pozitív lehetőségeit, de a problémák megoldását gátló elemeinek a feldolgozását és kezelését is megfelelő módon segítsék a tulajdonosként megjelenő közösségek számára.

Orokseg Interpretacio6

Interpretáció

Interpretáció

Az örökség bemutatása és értelmezése komplex folyamat, amelyet ma a leginkább az örökséginterpretáció fogalma fed le. Az örökséginterpretáció jelenségeket alakít élményekké, velük kapcsolatos jelentéseket és összefüggéseket tár fel, gondolkodásra sarkall, különböző nézőpontokat von be és felelős cselekvésre ösztönöz.

A KÖME az örökséginterpretáció holisztikus szemléletét ötvözi ökológiai beágyazottságunk aktuális tapasztalatával. Tagjai vagyunk az Interpret Europe nemzetközi hálózatnak, és célunk egy regionális örökséginterpretációs hálózat létrehozása.

örökseg Digitalis Muveszet7

Digitális kultúra

Digitális kultúra

A digitális tér egy új dimenziója a kulturális örökség korábban a fizikai és szellemi térre korlátozódó összes folyamatának. A digitális technológia egyben maga is gazdag örökség, amely folyamatos újraértelmezésre és bemutatásra vár.

A KÖME számos olyan projektben vesz részt, amelyek a mai digitális kultúrán belül helyeznek el örökségi értékeket, digitális eszközökkel közvetítenek múlt és jelen között, és reflektálnak a mai médiahasználatokra.