A Kömék

Tagok nélkül nem lenne a KÖME se. Így velük kezdődik a kömese. Azokkal a fiatal örökségmenedzserekkel, akik 2012-ben a kőszegi Felsőbbfokú Tanulmányok Intézetének végzőseiként elhatározták, hogy szakmai civil szervezetet hoznak létre. Úgy látták, az örökségi szakmának független, alulról szerveződő platformokra van szüksége, és a KÖME ennek egyik (plat)formálója, sőt úttörője kívánt lenni. 

Fel is törtünk azóta néhány szilárd panelt, elindítottunk szakmai vitákat, bővítettük és folyamatosan frissítjük az egyesületünk tagságát, saját képzéseket dolgoztunk ki és rengeteg nemzetközi projektben vettünk részt. Minden tevékenységünket az az elkötelezettség hajtja, hogy összekapcsoljunk egymással ritkán kommunikáló, mégis az örökséghez sok szállal kötődő szakmákat, tudásokat, ütköztessünk nézőpontokat, erősítsük a hazai örökségi szakma megújulási potenciálját, felkészültségét, nemzetköziségét

Tagjaink Magyarország különböző pontjain tevékenykednek. Van köztük többek között építész, régész, művészettörténész, kulturális menedzser, környezetvédelemmel, kortárs (előadó)művészettel foglalkozó szakember.

A KÖME erőssége az együttműködésekben és a különbségek értékként való kezelésében rejlik. Jelmondatunk:

ÖRÖKSÉGET KÖZÖSEN!

A velünk való együttműködés illetve az egyesületi taggá válás lehetőségeiről bővebben itt olvashatsz.

A KÖME hivatalos dokumentumai, éves jelentései

Alapszabály

Bejegyzési határozat

Beszámolók

A KÖME 4 alapelve

1. Komplex örökségszemlélet

Számunkra az örökség dinamikus fogalom, azaz nem időtlen jelenségekkel foglalkozunk. Az örökség a mi értelmezésünkben folyamatosan születik, változik a társadalmi folyamatok és természettel való interakciók során. A KÖME-t az érdekli, mi és hogyan öröklődik az emberek és más élőlények, helyek, tárgyak és történetek összekapcsolódása révén.

2. Partnerség és hídszerep

Szakmai ernyőt képezünk. Valós kihívásnak tekintjük, hogy az az örökség kezeléséhez köthető sokféle szakterület párbeszédéhez újszerű kereteket teremtsünk, és a névleges együttműködések helyett mindenki számára tanulságos együttműködéseket segítsünk napvilágra. Néhol projektvezetőként, kurátori szerepkörben, néhol konzorciumi partnerként tesszük ezt.

3. Kísérletezés

Nem kész receptekkel dolgozunk, hanem az adott feladatokra keresünk megoldásokat. Merítünk korábbi tapasztalatainkból és merjük újraértékelni őket. Nagy tapasztalatunk van abban is, hogy mások által menedzselt folyamatokhoz alkalmazkodjunk.

4. Szakmaiság és közérthetőség

Szakmai szervezet vagyunk, de nem csak szakértőkkel akarunk kommunikálni. Az örökséghez kapcsolódó képzés, önképzés mellett fontos számunkra az is, hogy szélesebb társadalmi rétegek gondolkodjanak és gondoskodjanak az örökségükről. Ezenkívül fontos számunkra a fenntartható turizmus támogatása is.