Örökséginterpretáció

Örökséginterpretációs módszertan kidolgozása és népszerűsítése Magyarországon

A Kulturális Örökség Menedzserek Egyesülete és a KON-TIKI Büro für Bildungs- und Erlebnisplanung német cég a kulturális- és természeti örökség interpretációs szemléletének magyarországi elterjesztése céljából egy 20 hónapig tartó programot valósít meg 2014 januárja és 2015 augusztusa között.

A projekt során hazai és nemzetközi szakemberek és intézmények bevonásával kifejlesztünk egy hazánkban eddig egyedülálló, egyetemi képzésbe integrálható szakmai továbbképzési modult. A program célja, hogy professzionálisan felkészült szakembereket képezzen egy olyan szakterületen, amely Magyarországon is rohamosan terjed a turisztikai és szabadidős szolgáltatások terén, mégis hiányzik az oktatási kínálatból. A fejlesztés részét képezi két próbakurzus, melyeket 2014 tavaszán és őszén tartanak külföldi oktatók 25-25 kiválasztott résztvevő számára.

projektekA projekt több szempontból is hozzájárul a Nemzeti turizmusfejlesztési koncepció 2014-2024 kiemelt stratégiai céljainak megvalósításához. Az interpretációs képzési modul piaci igényeket tükröző eszközt nyújt az oktatási intézmények számára, s ezáltal az „elkötelezett és professzionális humán háttér megalapozását” szolgálja. A próbakurzusokon kidolgozott létesítmény-specifikus bemutatási projektek, a terepmunkák alkalmával a látogatóközpontok számára készített elemzések és a program lezárásaként elkészülő interpretációs kézikönyv pedig közvetlenül és közvetetten is elősegíti az „egyedi, tematikus, turisztikai termékek” létrejöttét, valamint „környezetvédelmi szemléletformálást”.

Az örökséginterpretációról röviden

A természeti és kulturális értékek kommunikációjának piaci szemléletű menedzsmentje. Középpontjában nem egy adott helyszín vagy tárgy, hanem a látogató igényei és a vele kialakítandó kommunikáció állnak. Élményt kíván nyújtani, amely szórakoztató módon szólítja meg a közönséget, miközben új összefüggésekre világít rá egy meghatározott témában.

Beszámoló a projekt 2014 tavaszán megvalósult első állomásáról elérhető honlapunkon is.